1. Strony transakcji.
  1. Nabywcą /zwanym również Klientem/, dokonującym zakupów w moim sklepie internetowym ButyShop może być pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca.
  2. Sprzedawcą towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego ButyShop jest:
    Kaliko Elżbieta Skrzypkowska.
    Siedziba firmy mieści się przy ul.Kruszyńskiej 18a, 01-365 w Warszawie.
    Działalność jest prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej o nazwie: KALIKO ELŻBIETA SKRZYPKOWSKA
    NIP 522-104-59-89, REGON 010469060

     2. Przedmiot transakcji.

 .      Przedmiotem transakcji w sklepie internetowym ButyShop są towary przedstawione na na stronach www.butyshop.eu sklepu.
Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty handlowej lecz jedynie zaproszenie do składania oferty kupna.

a.
Podane przez Sprzedawcę ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek Vat.
b.
Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producentów.
c. Oferowane towary pochodzą od renomowanych firm polskich oraz zagranicznych i są dostępne w chwili składania zamówienia przez Nabywcę

3. Zamówienia.

 .      Zamówienie można złożyć korzystając ze sklepu internetowego www.butyshop.eu, jak również w drodze poczty elektronicznej przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

a. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w przypadku, jeżeli w ciągu siedmiu dni nie zostanie zaksięgowany wpływ należności na koncie bankowym.

4. Postanowienia końcowe.

 .                       Sprzedawca bezustannie dokłada należytej staranności aby treść stron sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.

          a. Umowa kupna zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia.

          b. Składając zamówienia Klient akceptuje niniejszy regulamin.
          c.
Opisy produktów i ich zdjęcia są własnością firmy KALIKO i nie mogą służyć jakiemukolwiek komercyjnemu wykorzystywaniu informacji produktowych.

     5. Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kaliko Elżbieta Skrzypkowska z siedzibą ul. Kruszyńskiej 18a, 01-365 Warszawa,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu podczas rozpatrywania reklamacji na podstawie . art. 6 ust 1 pkt a.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu reklamacyjnego ;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;